x
x

“Mazrūjas”, Ķoņu pagasts

Naukšēnu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamajam īpašumam “Mazrūjas”, Ķoņu pag., Naukšēnu nov. (kadastra Nr. 9666 003 0079), kas sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 9666 003 0079), platība – 0,57 ha.

Sākumcena – 900 euro, solis - 100 euro, izsoles dalības maksa 20 euro, nodrošinājuma maksa - 90 euro.

Samaksa par pirkumu – 30 dienu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas dienas. Izsole notiek 11.06.2021. plkst. 11.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties elektroniski iesūtot pieteikumu e-pasta adresē dome@naukseni.lv  vai klātienē Naukšēnu novada pašvaldībā, “Pagasta nams”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, vai izsoles dienā izsoles norises vietā Naukšēnu kultūras namā, “Putniņi”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, ne vēlāk kā līdz 2021.gada 11.jūnijam plkst. 10.30. Pretendentu reģistrācija izsolei tiek uzsākta nākamajā dienā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas.

Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma maksa iemaksājama Naukšēnu novada pašvaldības kontā, kas norādīts izsoles noteikumos. Par nekustamo īpašumu un tā apskati zvanīt pa tālr. 64250956. 


Sadaļa atjaunota: Trešdiena, 2021. gada 26. maijs
Šodien: 17.08.2022.
V/d: Oļegs, Vineta
x
x
Notikumi
x
x
© Naukšēnu novads 2022, tālrunis: +371 64268288, e-pasts: dome@naukseni.lv